за Христос

Библейски атлас / Етам

„Място на хищни птици”, Съдии 15

Мястото, където израилтяните разположили стан, скоро след като излезли от Египет - Изход 13:20; Числа 33:6. Това място се намирало в края на пустинята при западния залив на Червено море, а пустинята на изток от него често се е наричала със същото име.

Изход 13:20, Числа 33:6, Числа 33:7, Числа 33:8


« Назад