за Христос

Библейски атлас / Естаол

„Силна жена или камък”, Исус Навиев 15:33

Град на западната граница на Юда. Естаол е даден на Дановите потомци - Исус Навиев 15:33 Исус Навиев 19:41. Този град се споменава и в историята на Самсон - Съдии 13:25 Съдии 16:31.

Исус Навиев 15:33, Исус Навиев 19:41, Съдии 13:25, Съдии 16:31, Съдии 18:2, Съдии 18:8, Съдии 18:11


« Назад