за Христос

Библейски атлас / Ерех

„Дължина”, Битие 10:10

Един от градовете на Нимрод в Сенаарското поле - Битие 10:10. Един съвременен изследовател предполага, че Ерех може да е съзидан недалеч от развалините, които сега се наричат Ирка или Ирак, няколко мили на изток от Ефрат, между Вавилон и мястото, където Тигър се съединява с Ефрат.

Битие 10:10, Ездра 4:9


« Назад