за Христос

Библейски атлас / Ефрон

„Силен или можещ”, Битие 23:8

Човек от рода на Хетейците, които обитавали Хеврон по времето на Авраам - Битие 23гл. От взаимоотношенията му с Авраам и от другите места, където се споменава името му, става ясно, че той е бил като княз в онази земя.

Исус Навиев 18:15


« Назад