за Христос

Библейски атлас / Гефа

Един от Мадиамовите синове; внук на Авраам - Битие 25:4. Той се заселил в Арабия близо до Мадиамската земя - Исая 60:6

Исая 60:6


« Назад