за Христос

Библейски атлас / Еласар

Тази земя може би е същата онази Таласар, за която се говори в 4Царе 19:12, и в Исая 37:12. В Арабския превод думата Еласар е преведена като Армения.

Битие 14:1, Битие 14:9


« Назад