за Христос

Библейски атлас / Елат

Едомски град, разположен на северната част от източния залив на Червено море. Близо до Елат се намира и града Есион-гавер - Второзаконие 2:8; 3Царе 9:26. Този залив, който е известен на старите, беше почти непознат на днешните изследователи до времето на Буркхарт. Този предприемчив изследовател пръв изследва залива и даде подробното му описание. Голямата песъчлива долина, която се нарича Ел-Араба, и северната и част Ел-Гор, започва от този залив, и се простира до Мъртво море. Давид присъединил Елат към Юда, и спомогнал за развитието на обширна търговия - 2Царе 8:14. Там Соломон построил кораби - 2Летописи 8:17,18. През царуването на Йорам, едомците си връщат назад Елат, но отново го губят от Юдейския цар Озия - 4Царе 8:20 4Царе 14:22, от когото по-късно Сирийския цар Расин превзема града - 4Царе 16:6. Под властта на римляните, Елат се превръща в цветущ търговски град. Пр Езекил 630г. той попада в ръцете на Мохамед, и бива разорен. Близо до развалините на Елат се намира крепостта на Акаба, където често се отбиват пътниците, които отиват от Синайската планина към Палестина.

Числа 32:3, Числа 32:37, Исая 15:4, Исая 16:9, Еремия 48:34


« Назад