за Христос

Библейски атлас / Елам

„Младост”, Битие 14:1

Област, която по-късно наричат Персия - Битие 14:1. Първото и наименование Елам, е по името на един от Симовите синове - Битие 10:22.

Битие 14:1, Битие 14:9, Исая 11:11, Исая 21:2, Исая 22:6, Еремия 25:25, Еремия 49:34, Еремия 49:35, Еремия 49:36, Еремия 49:37, Еремия 49:38, Еремия 49:39, Езекил 32:24, Даниил 8:2


« Назад