за Христос

Библейски атлас / Акарон

„Силен”, Еремия 25:20

Най-северният град на филистимците, определен от Исус Навиев за наследие на Юдовото племе. Този град е даден по-късно на Дановото племе, но е явно, че евреите никога не са го владели за дълго време. Той е известен с внасянето на Господния ковчег - 1Царе 5:10. Разрушаването на Акарон било предсказано от пророците: Амос - Амос 1:8, Захария - Захария 9:5,7 и Софония - Софоний 2:4. Изследователи са открили местоположението му в село Акир - десет мили на северо-изток от Азот. Останки от него не са останали.

Исус Навиев 13:3, Исус Навиев 15:11, Исус Навиев 15:45, Исус Навиев 15:46, Исус Навиев 19:43, Съдии 1:18, 1Царе 5:10, 1Царе 6:16, 1Царе 6:17, 1Царе 7:14, 1Царе 17:52, 4Царе 1:2, 4Царе 1:3, 4Царе 1:6, 4Царе 1:16, Еремия 25:20, Амос 1:8, Софоний 2:4, Захария 9:5, Захария 9:7


« Назад