за Христос

Библейски атлас / Едраи

„Силна ръка”, Числа 21:33

Една от столиците на Васан. При Едраи Ог, Васанският цар и войските му са поразени - Числа 21:33-35; Второзаконие 1:4 Второзаконие 3:1-4. После този град е даден на синовете на Махира, Манасиния син - Исус Навиев 13:31. Развалините на Едраи покриват едно голямо пространство. Това място е забележително в първите времена на християнството, и във времето на Кръстоносните походи. То сега се нарича Драа, и лежи на около тридесет и пет мили (56,33км.) на изток от устието на Галилейско море.

Числа 21:33, Второзаконие 1:4, Второзаконие 3:1, Второзаконие 3:10, Исус Навиев 12:4, Исус Навиев 13:12, Исус Навиев 13:31, Исус Навиев 19:37


« Назад