за Христос

Библейски атлас / Евен-езер

„Камъкът на помощта”, 1Царе 4:1

Мястото където Самуил издигнал един паметник, за спомен на Божията помощ, която била изпратена на евреите в една голяма битка с филистимците. На това място преди това, евреите претърпели поражение, и ковчегът Господен паднал в плен - 1Царе 4:1 1Царе 5:1 1Царе 7:5-12.

1Царе 4:1, 1Царе 5:1, 1Царе 7:12


« Назад