за Христос

Библейски атлас / Изток

Евреите, когато говорят за четирите точки на света, винаги предполагат, че лицето им е обърнато към изток. Поради това "преди" или "отпред", в Св. Писание значи изток, "отзад" запад, "отдясно" юг, а "отляво" север. Освен обикновените значения на думата изток - Исус Навиев 4:19; Псалми 103:12, евреите са наричали "изток" едно обширно пространство земя, което се състояло от Вавилония, Асирия, Армения, от цялата област между Каспийското море и Арабския залив - Битие 29:1; Числа 23:7; Съдии 6:3 Съдии 7:12 Съдии 8:10. Мъдреците, които отидоха да се поклонят на новородения Спасител, са били от някоя земя на този изток - Матей 2гл.

Съдии 6:3, Съдии 6:33, Съдии 7:12, Съдии 8:10, Езекил 25:4, Езекил 25:10


« Назад