за Христос

Библейски атлас / Гай

„Купчина руини”, Исус Навиев 7:8

I. Битие 12:8; наречен и Гаия - Неемия 11:31; и Гаят - Исая 10:28. Царски град на ханаанците, който се намирал на изток от Ветил, близо до който някога живял Авраам, и където съградил олтар - Битие 12:8 Битие 13:3. Той е известен с поражението на Исус Навин поради престъплението на Ахан, и от последвалата победа над него - Исус Навиев 7:2-5 Исус Навиев 8:1-29. Той е съграден отново и се споменава от Исая - Исая 10:28 под името Гаият и от Неемия - Неемия 11:31, под името Гаия.

II. Град на амонците, който вероятно се намирал близо до Есевон - Еремия 49:3.

Битие 12:8, Битие 13:3, Исус Навиев 7:2, Исус Навиев 7:3, Исус Навиев 7:4, Исус Навиев 7:5, Исус Навиев 8:1, Исус Навиев 8:2, Исус Навиев 8:3, Исус Навиев 8:9, Исус Навиев 8:10, Исус Навиев 8:11, Исус Навиев 8:12, Исус Навиев 8:14, Исус Навиев 8:17, Исус Навиев 8:18, Исус Навиев 8:20, Исус Навиев 8:21, Исус Навиев 8:23, Исус Навиев 8:24, Исус Навиев 8:25, Исус Навиев 8:26, Исус Навиев 8:28, Исус Навиев 8:29, Исус Навиев 9:3, Исус Навиев 10:1, Исус Навиев 10:2, Исус Навиев 12:9, Ездра 2:28, Неемия 7:32« Назад