за Христос

Библейски атлас / Дума

„Тишина”, Битие 25:14

Едно племе, и отечеството на Исмаиловите потомци в Арабия - Битие 25:14; 1Летописи 1:30; Исая 21:11. Без съмнение тя е същата земя, която арабите още наричат "Камениста Дума" и "Сирийска Дума", на границата между Арабската и Сирийската пустиня.

Исус Навиев 15:52


« Назад