за Христос

Библейски атлас / Дотан

„Двоен празник или двойна продажба”, Битие 37:17

Мястото където Йосиф е продаден на исмаиляните - Битие 37:17, и където сирийците са поразени със слепота, по желанието на Елисей - 4Царе 6:13. Дотан е бил разположен на керванския път между Сирия и Египет, около единадесет часа на север от Самария.

Битие 37:17, 4Царе 6:13


« Назад