за Христос

Библейски атлас / Дор

„Жилище”, „Кръг или генерация”, Исус Навиев 11:2

Царски град на хананейците. Този град е бил на Средиземно море между Кесария и планината Кармил. След завоюването на Ханаан, Дор е бил под управлението на Манасия - Исус Навиев 11:2 Исус Навиев 12:23 Исус Навиев 17:11; 1Царе 4:11; 1Летописи 7:29. Там сега има малко пристанище, с около 500 жители.

Исус Навиев 12:23, Исус Навиев 17:11, Съдии 1:27, 1Летописи 7:29


« Назад