за Христос

Библейски атлас / Дервия

„Атлет или скачане”, Деяния 14:6

Малък град в Ликаония, Мала Азия. В този град ап. Павел отива заедно с Варнава, напускайки Листра, където го били с камъни пр Езекил 49г. след Р.Х. - Деяния 14:20. Дервия е разположен при полите на Таврическата планина на север, осемнадесет или двадесет мили на изток от Листра. В този град двамата проповедници придобили много последователи, един от които вероятно е бил Гаий, който по-късно е служил като сътрудник на ап. Павел - Деяния 14:21 Деяния 20:4.

Деяния 14:6, Деяния 14:20, Деяния 16:1, Деяния 20:4


« Назад