за Христос

Библейски атлас / Девир

„Говорител или приказлив”, Исус Навиев 10:38

Този град се е наричал и Кириат-сефер, което ще рече "град на книги" и Кириат-сана, което ще рече "град на писменост" - Исус Навиев 15:15,49. Ако съдим от имената, той трябва да е бил някое свято място за хананейците, и хранилище на писмените им паметници. Девир се е намирал в югозападната част на Юдея, и Исус Навин го завоювал от Енаковите потомци. От израилтяните по-късно, той попада в ръцете на хананейците, от които отново го извоювал Готониил, и след това е даден на свещениците - Исус Навиев 10:38,39 Исус Навиев 15:15-17 Исус Навиев 21:15. Местоположението на този град е неизвестно. Също така названието Девир са носили и други два града: единия е бил в Гад, другия в пределите на Вениамин - Исус Навиев 13:26 Исус Навиев 15:7.

Исус Навиев 15:7


« Назад