за Христос

Библейски атлас / Дамаск

„Активност или изсмукване на кръв”, Битие 14:15

Най-главния град в Сирия. За него се споменава за пръв път в Битие 14:15 и 15:2, и може би той е най-стария град на света. Този град е бил разположен на река Барада, която в старо време се е наричала Хрисороас, в едно прекрасно и плодородно поле на изток и югоизток от Анти-Ливан. Виж Авана. Това поле е около петдесет мили в диаметър: на юг и изток се е простирало до Арабската пустиня, а в другите посоки е било оградено с планини. Земята около Дамаск и на север от Дамаск, може би заедно с долината между Ливан и Анти-Ливан, се нарича в Св. Писание "Дамаскова Сирия" - 2Царе 8:5,6, а Страбон я нарича Селесирия. Този град първо е имал свои царе, а след това е превзет от Давид - 2Царе 8:5,6 и Еровоам II - 4Царе 14:28. Историята на тогавашния Дамаск се среща в Летописите за Нееман, Венадад, Азаил и Расин. По-късно Дамаск е покорен от Теглат-Феласар - 4Царе 16:9, а след него е бил подчинен на асирийците, вавилонците, персите, селевките и римляните. В дните на апостол Павел, Дамаск е под властта на Арета (цар на Камениста Арабия). По това време градът е толкова препълнен с евреи, че според еврейския историк Йосиф, Нерон заповядал да избият наведнъж десет хиляди евреи. Дамаск е достопаметен за християните поради чудното обръщение към християнството на най-ревностния Христов служител, апостол Павел - Деяния 9 и 22 гл. От 1506г. след Р.Х., Дамаск е под властта на турците, той е главен град на Дамаския пашалък, и има население около сто и петдесет хиляди души. Турците го наричат Шам. Хората на изток наричали Дамаск "Земен рай", и съществува предание, че Мохамед не приел да влезе в този рай, страхувайки се да не загуби небесния. Дамаското поле се напоява добре. Окото на пътешественика се очарова от изгледа на този град, когато види раззеленените градини, извори и гори сред пустинята. Дамаск е един източен град в истинския смисъл на думата. Общите му сгради и тържищата му са хубави, къщите му, дори отвън и да нямат хубав изглед, отвътре са разкошно украсени. Неговото местоположение го е направило търговски град от самото му основаване - Езекил 27:18. Шамските копринени и вълнени платове, и днес са прочути по целия свят. Както в старо време, така и днес от Дамаск, от време на време, тръгват кервани за далечни градове. Дамаск е главното средоточие, в което се събират поклонници за Мека. Една от улиците му и сега се нарича "Права", тя може да е същата, за която се говори в Деяния 9:11.

Битие 14:15, Битие 15:2, 2Царе 8:5, 2Царе 8:6, 3Царе 11:24, 3Царе 15:18, 3Царе 19:15, 3Царе 20:34, 4Царе 5:12, 4Царе 8:7, 4Царе 8:9, 4Царе 14:28, 4Царе 16:9, 4Царе 16:10, 4Царе 16:11, 4Царе 16:12, 1Летописи 18:5, 1Летописи 18:6, 2Летописи 16:2, 2Летописи 24:23, 2Летописи 28:5, 2Летописи 28:23, Песен на песните 7:4, Исая 7:8, Исая 8:4, Исая 10:9, Исая 17:1, Исая 17:3, Еремия 49:23, Еремия 49:24, Еремия 49:27, Езекил 27:18, Езекил 47:16, Езекил 47:17, Езекил 47:18, Езекил 48:1, Амос 1:3, Амос 1:5, Амос 5:27, Захария 9:1, Деяния 9:2, Деяния 9:3, Деяния 9:8, Деяния 9:10, Деяния 9:19, Деяния 9:22, Деяния 9:27, Деяния 22:5, Деяния 22:6, Деяния 22:10, Деяния 22:11, Деяния 26:12, Деяния 26:20, 2Коринтяни 11:32, Галатяни 1:17


« Назад