за Христос

Библейски атлас / Далмация

Европейска област на източната страна на Адриатическо море. Далмация е част от Илирия. Апостол Павел изпратил Тит в Далмация, да проповядва Божието слово - 2Тимотей 4:10

2Тимотей 4:10


« Назад