за Христос

Библейски атлас / Енон

„Извор”, Йоан 3:23,

Мястото, където Йоан кръщавал, близо до Салим, на западната страна на Йордан - Йоан 1:28 Йоан 3:23" class="ToolTip"> Йоан 3:23. Предполага се, че Енон е на осем или десет мили (12,87-16 км) на юг от Ветсан и близо до Йордан.

Йоан 3:23


« Назад