за Христос

Библейски атлас / Кипър

„Страх или страхливост”, Деяния 11:19

I. В Песен на песните 1:14 Песен на песните 4:13, има белизнав благоуханен цвят, който виси на гроздове. Жените на Изток боядисват ноктите си, нозете си ръцете си с изсушените и стритите кипрови листа, за да им придадат една червено-жълта краска. Ноктите на някои египетски мумии са намерени така боядисани.

II. Един голям остров в Средиземно море, разположен в северо-източната част на морето между Киликия и Сирия. Този голям остров е около сто и четиридесет мили дълъг, и между пет и петдесет мили широк. Кипряните били потънали в разкошност и разврат. Първото тяхно божество е била Венера, на която е бил съграден един прочут храм в Паф. Кипър е бил много плодороден; той е изобилвал с всякакви произведения, както с вино, масло, мед, вълна, ахат и кристални камъни. На този остров е имало така също цели гори от кипариси. От главните му градове, Паф на западното му приморие, и Саламин на източното се споменават в Новия Завет. Евангелието се е проповядвало в Кипър още в първите времена на християнството - Деяния 11:19. Варнава, Мнасон и други знаменити християни са били Киприяни - Деяния 11:20 Деяния 21:16. Апостол Павел и Варнава обходили остров Кипър, 44 години след Христа - Деяния 13:4-13. Виж и Деяния 15:39 Деяния 27:4.

Исая 23:1, Исая 23:12, Еремия 2:10, Езекил 27:6, Деяния 4:36, Деяния 11:19, Деяния 11:20, Деяния 13:4, Деяния 15:39, Деяния 21:3, Деяния 21:16, Деяния 27:4« Назад