за Христос

Библейски атлас / Хун

„Основател или установен”, 1Летописи 18:8

Другаде се нарича Веротай. Виж Веротай.

1Летописи 18:8, 1Летописи 18:8


« Назад