за Христос

Библейски атлас / Адумим

Град при пределите на Вениамин и Юда. Близо до Ерихон, на пътя за Ерусалим. Този път наречен "нагорнището на Адумим" - Исус Навиев 15:7, възлизал през една пуста и камениста страна - Исус Навиев 18:17, и по него имало много скрити места за разбойници. За тази страна Исус говори в притчата си за добрия Самарянин - Лука 10гл.

Исус Навиев 15:7, Исус Навиев 18:17


« Назад