за Христос

Библейски атлас / Авдон

„Служение”, Исус Навиев 21:30

I. Един от съдиите на Израил - Съдии 12:13-15, може би е същият, който в 1Царе 12:11 е наречен Ведан.

II. Град на Асировото племе, предназначен за гирсонците - Исус Навиев 21:30.

Исус Навиев 21:30, 1Летописи 6:74« Назад