за Христос

Библейски атлас / Хоразин

„Провъзгласител”, Матей 11:21

Град в Галилея, недалеч от Капернаум и Витсаида, на северозападния бряг на Галилейско море. По мнението на Йероним, този град е отстоял на две мили от Капернаум. Никакви следи от името му не са останали. Вероятно той е бил на мястото на днешния Тел-Хумъ, на северния бряг на Галилейско море, три мили на североизток от Капернаум. Исус Христос е укорявал Хоразин за непокаянието му - Матей 11:21 и Лука 10:13.

Матей 11:21, Лука 10:13


« Назад