за Христос

Библейски атлас / Хинерот

„Обиколка или окръжност”, Числа 34:11

Този град, е бил на западния бряг на Галилейско море - Числа 34:11; Второзаконие 3:17; Исус Навиев 11:2 и 19:35; 3Царе 15:20. Той е бил Нефталимов заграден град, и от неговото име Галилейското море, се е наричало Хинерот. По мнението на Йероним, Тивериада заемала местоположението на Хинерот.

Исус Навиев 11:2, 3Царе 15:20


« Назад