за Христос

Библейски атлас / Ховар

Една река, която извира от Месопотамия, и която тече първо на югозапад, и се втича в Ефрат. Покрай плодоносните брегове на тази река, Навуходоносор населил една част от пленените евреи, и тука Езекил видял своите видения - Езекил 1:3 Езекил 3:15 Езекил 10:15 Езекил 43:3.

Езекил 1:1, Езекил 1:3, Езекил 3:15, Езекил 3:23, Езекил 10:15, Езекил 10:20, Езекил 10:22, Езекил 43:3


« Назад