за Христос

Библейски атлас / Халдея

„Демонското поле”, Ерем. 50:10

Отначало страната от двата бряга на Долен Ефрат, до Персийския залив, с главен град Вавилон. По-късно с това име се обозначавала цяла Вавилония. Виж Вавилония. Халдея, бе отечество на Авраам. В старо време, тя се наричала и земята Сенаар - Битие 11:2; Исая 11:11; Захария 5:11.

Исая 48:20, Еремия 50:10, Еремия 51:24, Еремия 51:35, Езекил 11:24, Езекил 16:29, Езекил 23:15, Езекил 23:16


« Назад