за Христос

Библейски атлас / Кенхрея

„Малките басейни”, Деяния 18:18

Пристанище на Коринт, откъдето апостол Павел отплува за Ефес - Деяния 18:18. Това място е седалище на една от първите християнски църкви - Римляни 16:1. Кенхрея се е намирала на източната страна на Коринтския провлак, осем-девет мили на изток от града. Другото пристанище, на западната страна на провлака е Лехей.

Деяния 18:18, Римляни 16:1


« Назад