за Христос

Библейски атлас / Касифия

Местопребивание на много пленени евреи. Това място може да е било близо до Каспийско море - Ездра 8:17.

Ездра 8:17


« Назад