за Христос

Библейски атлас / Кармил

„Плодоносно място”, Исус Навиев 12:22

I. Един Юдов град при едноименната планина, осем мили на югоизток от Хеврон - Исус Навиев 15:55. На планината Кармил, Саул издигна след един поход против Амалик един победоносен знак, и в този град обитавал Навал Кармилеца, Авигеиния мъж - 1Царе 15:12 1Царе 25:7. Развалините на Кармил показват, че той е бил голям град.

II. Едно планинско бърдо, което се простира на северо-запад от Езраеловото поле, и се свършва с носът който образува залива на Акхо (Акр). Най-високият връх на това бърдо е около 1500 крака висок. При северо-източната му пола тече потока Кисон, и малко на север реката Вил. В северната му точка има един манастир на Кармилските калугери, орденът на които е основан в дванадесети век, и който има сега разни клонове в Европа. Кармил е единствения голям нос на приморието на Палестина. От югоизточната страна на това бърдо няколко ниски гористи могили се простират една от друга по-висока колкото отиват към Самария. Кармил е достопаметен с посещенията на пророците Илия и Елисей - 4Царе 2:25 4Царе 4:25; и особено с изтреблението на Вааловите свещеници там - 3Царе 18 гл.

Исус Навиев 12:22, Исус Навиев 15:55, Исус Навиев 19:26, 1Царе 15:12, 1Царе 25:2, 1Царе 25:5, 1Царе 25:7, 1Царе 25:40, 1Царе 27:3, 1Царе 30:5, 2Царе 2:2, 2Царе 3:3, 2Царе 23:35, 1Летописи 11:37, Песен на песните 7:5, Исая 33:9, Исая 35:2, Еремия 46:18, Еремия 50:19, Амос 1:2, Амос 9:3, Наум 1:4« Назад