за Христос

Библейски атлас / Халне

„Укрепено или охранявано жилище”, Битие 10:10

Един от Нимродовите градове - Битие 10:10, по-късно наречен Ктесифон; той се е намирал на източния бряг на Тигър срещу Селевкия, (20 мили под Багдад). Ктесифон, е бил едно зимно жилище на Партянските царе. От него нищо не е останало сега, освен развалините на един палат и купове смет.

Исая 10:9


« Назад