за Христос

Библейски атлас / Халах

„Устойчив”, Битие 10:11

Един град в Асирия, съграден от Асур или Нимрод - Битие 10:11,12. Той е бил близо до Ниневия, и Ресен се е намирал между тях.

Битие 10:11, Битие 10:12


« Назад