за Христос

Библейски атлас / Адораим

„Двойна почит”, 2 Летоп. 11:9

Град в южната част на Юда, укрепен от Ровоам - 2Летописи 11:9. Робинсън предполага, че е днешния Дура - едно голямо село на около два часа път на запад от южната част на Хеврон.

2Летописи 11:9


« Назад