за Христос

Библейски атлас / Адма

Един от четирите града в полето Сидим, изгорен с огън от небето и вероятно покрит от Мъртво море - Битие 14:2 Битие 19:24,25; Осия 11:8.

Битие 10:19, Битие 14:2, Битие 14:8, Второзаконие 29:23, Осия 11:8


« Назад