за Христос

Библейски атлас / Бохим

„Място на плача или място на жалеенето”, Съдии 2:1

Едно място близо до Галгал, където ангелът Господен изобличи израилтяните за небрежност - Съдии 2:1-5.

Съдии 2:1, Съдии 2:5


« Назад