за Христос

Библейски атлас / Восор

„Силен”, Второзаконие 4:43

I. Прибежищен град в земята на Рувим зад Йордан. Точното му местоположение е неизвестно - Второзаконие 4:43; Исус Навиев 20:8 Исус Навиев 21:36.

II. Поток, който се втичал в Средиземно море, на 5 мили южно от Газа. Една част от войската на Давид когато преследвала амаличаните се спряла там - 1Царе 30:9-21. Потокът пресъхвал пролетно време.

Второзаконие 4:43, Исус Навиев 20:8, Исус Навиев 21:36, 1Летописи 6:78« Назад