за Христос

Библейски атлас / Везек

„Светкавица”, Съдии 1:4

Ханаански град, на който Адонивезек бил цар. Историята на превземането му от Юда е записана в Съдии 1:1-8. Тук Саул преброил войската си, преди да отиде да изпъди амонците, и да вдигне обсадата на Явис-галаад - 1Царе 11:8.

Съдии 1:4, Съдии 1:5


« Назад