за Христос

Библейски атлас / Витфагия

„Домът на смокините”, Матей 21:1

Едно малко село на източната част на Елеонската планина, близо до Витания - Матей 21:1; Марк 11:1; Лука 19:29.

Матей 21:1, Марк 11:1, Лука 19:29


« Назад