за Христос

Библейски атлас / Ветил

„Божият дом”, Битие 12:8

Името на един град на запад от Гай, върху границите на Ефремовото и Вениаминовото племена - Битие 12:8 Битие 28:10-22; на това място Яков сънувал достопаметния си сън. Той променил старото му име Луз с Ветил - Съдии 1:23. Тридесет години по-късно пак разпънал шатъра си там - Битие 35:1-15. Ветил е пленен от Исус Навиев, и даден на Вениамин - Исус Навиев 12:9 Исус Навиев 18:22. Ефремците обаче изгонили ханаанците - Съдии 1:22-26. Тук ковчега на завета, и вероятно скинията останали за дълъг период от време - Съдии 20:26; 1Царе 10:3. Тук Самуил е имал съдилище, както още в Галгал и Масфа - 1Царе 7:16. След Соломон там се установило едно грозно идолопоклонство, защото Еровоам го избрал като място за едно от златните телета - 3Царе 12:29. Пророците изговорили послания против Ветил - 3Царе 13:1,2; Еремия 48:13; Амос 3:14 Амос 7:10. Първото от тях било изпълнено от Йосия - 4Царе 23:13, а другите в следващото опустошение на Ветил, където нищо не могло да се намери освен развалини. Неговото местоположение е на 12 мили от Ерусалим, по посока на Сихем, върху южната страна на един хълм, с един тесен и плодоносен дол на изток, и покрай общия път на запад. В подножието на хълма са останките на един широк каменен водоем от старите еврейски времена. Виж Витавен.

Битие 12:8, Битие 13:3, Битие 28:19, Битие 31:13, Битие 35:1, Битие 35:3, Битие 35:6, Битие 35:8, Битие 35:15, Битие 35:16, Исус Навиев 7:2, Исус Навиев 8:9, Исус Навиев 8:12, Исус Навиев 8:17, Исус Навиев 12:9, Исус Навиев 16:1, Исус Навиев 16:2, Исус Навиев 18:13, Исус Навиев 18:22, Съдии 1:22, Съдии 1:23, Съдии 4:5, Съдии 20:18, Съдии 20:26, Съдии 20:31, Съдии 21:2, Съдии 21:19, 1Царе 7:16, 1Царе 10:3, 1Царе 13:2, 3Царе 12:29, 3Царе 12:32, 3Царе 12:33, 3Царе 13:1, 3Царе 13:4, 3Царе 13:10, 3Царе 13:11, 3Царе 13:32, 3Царе 16:34, 4Царе 2:2, 4Царе 2:3, 4Царе 2:23, 4Царе 10:29, 4Царе 17:28, 4Царе 23:4, 4Царе 23:15, 4Царе 23:17, 4Царе 23:19, 1Летописи 7:28, 2Летописи 13:19, Ездра 2:28, Неемия 7:32, Неемия 11:31, Еремия 48:13, Осия 10:15, Осия 12:4, Амос 3:14, Амос 4:4, Амос 5:5, Амос 5:6, Амос 7:10, Амос 7:13, Захария 7:2


« Назад