за Христос

Библейски атлас / Витания

(Витавара)- „Брод или място за преминаване”, Исус Навиев 1:28, Йоан 1:28

Село върху източната стръмнина на Елеонската планина, около 2 мили на югоизток от Ерусалим, и на пътя за Ерихон. То е посещавано често от Христос - Матей 21:17; Марк 11:1,12; Лука 19:29. Тук живеели Марта и Мария. Тук Лазар е възкресен от мъртвите - Йоан 11гл. Тук Мария помазала Господа - Йоан 12гл., и в компанията на учениците си, близо до това село, което той обичал се възнесъл на небето - Лука 24:50. Сегашното му име Лазария, произлиза от Лазар.

Матей 21:17, Матей 26:6, Марк 11:1, Марк 11:11, Марк 11:12, Марк 14:3, Лука 19:29, Лука 24:50, Йоан 11:1, Йоан 11:18, Йоан 12:1


« Назад