за Христос

Библейски атлас / Вет-фегор

„Отвореният дом”, Второзаконие 3:29

Моавски град, в пределите предназначени за Рувимовите синовете, и който израилтяните превзели от аморейците - Исус Навиев 13:20. Той бил прочут с поклонението на Ваал - фегор. В близкият дол Мойсей дал за втори път закона на Израил, там бил и погребан - Второзаконие 4:44-46 Второзаконие 34:6.

Второзаконие 3:29, Второзаконие 4:46, Второзаконие 34:6, Исус Навиев 13:20


« Назад