за Христос

Библейски атлас / Аварим

„Земите отвъд”, „Преминаване”, Числа 27:12

Планини на изток от Мъртво море и Долен Йордан, срещу Ерихон, в пределите на моавците и на Рувимовото племе. Не е възможно да определим точно площта им. Планините Нево, Фегор, и Фасга били в Аварим - Числа 27:12 Числа 33:47,48; Второзаконие 32:49 Второзаконие 34:1. Е-Аварим обозначава южната част на същото планинско бърдо.

Числа 27:12, Числа 33:47, Числа 33:48, Второзаконие 32:49, Еремия 22:20


« Назад