за Христос

Библейски атлас / Вет-акарем

Смята се, че това е планината, която се нарича Франк, между Текуе и Витлеем - Неемия 3:14; Еремия 6:1. Тя е един уединен хълм във вид на конус, върху който кръстоносците имали една голяма крепост.

Неемия 3:14, Еремия 6:1


« Назад