за Христос

Библейски атлас / Вет-девлатаим

„Домът на помощта или на компенсирането”, Ерем. 48:23

Моавски град, който се е наричал и Алмон-дивлатаим - Еремия 48:22; Числа 33:46.

Еремия 48:22


« Назад