за Христос

Библейски атлас / Ветах

„Доверие или доверителен”, 2Царе 8:8

Град в Сирия - Сова, превзет от Давид - 2Царе 8:8; 1Летописи 18:8, може би днешния Тайбе намиращ се между Халеб и Тадмор.

2Царе 8:8


« Назад