за Христос

Библейски атлас / Веротай

Сирийски град, завладян от Давид - 2Царе 8:8; 1Летописи 18:8; Езекил 47:16. Смятан от някои за днешния Бейрут, но като оставим настрана сходството в името, останалите неща водят към едно място навътре в сушата, по-близо до Емат или Дамаск.

2Царе 8:8


« Назад