за Христос

Библейски атлас / Берия

Град в Македония, близо до Пелла, на югозапад и близо до планината Бермий. По-късно бил наречен Иринопол, а сега турците го наричат Бур; други го наричат Кара-Верия. Тук Павел е проповядвал евангелието с успех. Безпристрастните беряни проверявали учението му според Писанията на Стария Завет, и мнозина от тях повярвали - Деяния 17:10,14 Деяния 20:4.

Деяния 17:10, Деяния 17:13


« Назад