за Христос

Библейски атлас / Вирот

Вениаминов град, близо до Гаваон - Исус Навиев 9:17; 2Царе 4:2,3. Той е известен сега под името Елбире (село от 700 жители), намиращо се върху един хълм, 7 мили на север от Ерусалим.

Исус Навиев 9:17, Исус Навиев 18:25, 2Царе 4:2, 2Царе 23:37, 1Летописи 11:39, Ездра 2:25, Неемия 7:29


« Назад